270
موبایل تلیفون و لوازم
موبایل

جزئیات | M33_8GB_Ram_128GB


M33_8GB_Ram_128GB
نام جنس:
M33_8GB_Ram_128GB
قیمت مقطوع:
17500
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
Samsung_Galaxy_M33_5G_📝:مشخصات •🔸️ 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐎𝐜𝐭𝐚-𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐄𝐱𝐲𝐧𝐨𝐬 𝟏𝟐𝟖𝟎 •🔸️ 𝐐𝐮𝐚𝐝 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝟓𝟎𝐌𝐏 + 𝟓𝐌𝐏 + 𝟐𝐌𝐏 + 𝟐𝐌𝐏 •🔸️ 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝟖 𝐌𝐏 •🔸️ 𝐅𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 (𝐬𝐢𝐝𝐞-𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐞𝐝) •🔸️ 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐀𝐡 •🔸️ 𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐠 𝟐𝟓𝐖 •🔸️ 𝟐 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما