5005
سایر
ذغال سنگ و چوب سوخت

جزئیات | ذغال سنگ دره صوف شیخه مخصوص بخاری ترکی


ذغال سنگ دره صوف شیخه مخصوص بخاری ترکی
نام جنس:
ذغال سنگ دره صوف شیخه مخصوص بخاری ترکی
قیمت مقطوع:
6500
ساحه تحت پوشش خدمات:
کابل
روش پرداخت:
نقد بعد از تحویلی
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
ذغال سنگ دره صوف شیخه مخصوص بخاری ترکی


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما