8186
آرایشی و بهداشتی
آرایشی و بهداشتی

جزئیات | موی بر مولت 290 افغانی


موی بر مولت 290 افغانی
نام جنس:
موی بر مولت 290 افغانی
قیمت مقطوع:
290
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
نقد بعد از تحویلی ولایات بعد از ازدیاد قیمت آن از طریق مومو 0767528263
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
موی بر مولت 290 افغانی


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما