458
آرایشی و بهداشتی
آرایشی و بهداشتی

جزئیات | کپسول ویتامین صورت


کپسول ویتامین صورت
نام جنس:
کپسول ویتامین صورت
قیمت مقطوع:
490
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات پیش پرداخت از طریق مومو (0767528263) و هزینه انتقال آن تا ولایات صد افغانی بدوش مشتری خواهد بود
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
برای پاکی صورت مثل : بخار ؛ لکه ؛ ناصافی و سیاهی و تیرگی صورت خالک های سیاه یعنی کک و مک های صورت، خال ها یا تاپه های قهویی، جا ها و یا چاپ های بخار، و غیره عیوب جلد صورت خود رنج می برند. سفید کننده و کاملا صاف کننده جلد که یک دوز و یا یک بکیج مکمل صاف، شفاف و سفید کننده جلد صورت می باشد.


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما