1223
آرایشی و بهداشتی
آرایشی و بهداشتی

جزئیات | پودر چاقی گین آپ


پودر چاقی گین آپ
نام جنس:
پودر چاقی گین آپ
قیمت مقطوع:
790
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات پیش پرداخت از طریق مومو (0767528263) و هزینه انتقال آن تا ولایات صد افغانی بدوش مشتری خواهد بود
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
فواید پودر گین ااپ مکمل بسیار اشتها اور بوده و باعث میشود براحتی غذا میل نمایید و همچنین باعث جذب بدن میشود. با یک دور استفاده میتوانید به نتیجه دلخواه خودتان دست یابید. پس بطور کلی برای افزایش وزن بسیار موثر خواهد بود. پودر چاقی گین آپ یک پودر کاملا طبیعی گیاهی و میوه ای است که کمک میکند براحتی در یک ماه 4 الی 8 کیلو به وزن خودتان بدون بازگشت، افزایش وزن داشته باشد.


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما