2933
لوازم خانه
بخاری / چری

جزئیات | بخاری گازی جیت دار


بخاری گازی جیت دار
نام جنس:
بخاری گازی جیت دار
قیمت مقطوع:
490
ساحه تحت پوشش خدمات:
کابل
روش پرداخت:
نقد بعد از تحویلی
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
بخاری گازی جیت دار کم مصرف در یک ساعت 60 گرم گاز مصرف دارد


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما