3956
آرایشی و بهداشتی
محصولات جنسی

جزئیات | سپری ویگا تاخیری / 0744499934


سپری ویگا تاخیری / 0744499934
نام جنس:
سپری ویگا تاخیری / 0744499934
قیمت مقطوع:
490
ساحه تحت پوشش خدمات:
کابل و ولایات
روش پرداخت:
نقد بعد از تحویلی
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سپری تاخیری ویگا حدود ۴۰ تا ۵۰ دقیقه تاخیری دارد روش استفاده نیم ساعت پیش از نزدیک شدن نم کنید سپس شستشو کنید و نزدیک شوید


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما