تکمیل خرید فوری

بخاطر تکمیل خرید فوری، فورم مختصر زیر را خانه پری کنید!

ساعت دیواری
هزینه/فیات: 1500 افغانی


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما