وبلاگ دیم
نرخ اسعار

نرخ اسعار خارجی سرای شهزاده / امروز دوشنبه 1402 / 7 / 10

3779
...

نرخ اسعار خارجی سرای شهزاده 

امروز دوشنبه 1402 / 7 / 10

1_دالر خرید ......................77.10
1_دالر فروش ....................77.15
1_دالراسترلیا خرید ........... 48.00
1_دالر استرلیا فروش ........ .48.50
1_دالر کانادای خرید .......... 57.00
1_دالر کانادای فروش ......... 57.50
1_فرانک سویس خرید ....... 86.00
1_فرانک سویس فروش .......86.50
1_یورو دالر خرید ..............106.00
1_یورو دالر فروش ............106.10
1_یورو آفغانی  خرید ......... 81.50
1_یورو افغانی فروش ......... 81.60
1_پوند خرید ................... 92.00
1_پوند فروش ..................92.20
1_روبل فروش.......................1.0400
1 روبل خرید .....................1.0500
1_درهم خرید ................... 20.60
1_درهم فروش .................. 20.70
1_ریال خرید ..................... 20.40
1_ریال فروش .................... 20.50
1_ لیره ترکیه خرید ............. 2.700
1_ لیره ترکیه فروش ............ 2.800
فی هزارتومان خرید .................1.560
فی هزارتومان فروش ...............1.570
فی هزار کلدار هندی خرید ........ 910
فی هزار کلدار هندی فروش .......920
فی هزارکلدار خرید .................262.00
فی هزارکلدار فروش ................262.50
دالر به کلدار خرید ....................296.00
دالر به کلدار فروش ..................296.50
تومان به دالر خرید ................... 49450
تومان به دالر فروش ..................49400

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد 
نرخ دقیق و لحظه به لحظه از سرای شاهزاده 👇🏽👇🏽👇🏽

________________________________________

👉 تبلیغات 👈

خدمات پولی و صرافی افایرایکس
مسول نورآغا محمدی
خدمات ما:
👈 خدمات پولی و حواله جات
👈 ارسال بسته های انترنتی به پنج شبکه داخلی افغانستان
راه های ارتباطی با ما : 
واتس آپ : 00989056731281
تماس: 00989116262677
فیسبوک :

https://www.facebook.com/afirex1