وبلاگ دیم
نرخ اسعار

نرخ اسعار خارجی لحظه ای امروز پنج شنبه 1402/9/9

664
...

#نرخ_اسعار امروز پنجشنبه تاریخ  1402/9/9

1_دالر خرید ......................69.70
1_دالر فروش ....................69.75
1_دالراسترلیا خرید ........... 43.00
1_دالر استرلیا فروش ........ .43.10
1_دالر کانادای خرید .......... 50.00
1_دالر کانادای فروش ......... 50.50
1_فرانک سویس خرید ....... 78.00
1_فرانک سویس فروش .......78.50
1_یورو دالر خرید ..............109.10
1_یورو دالر فروش ............109.20
1_یورو آفغانی  خرید ......... 76.00
1_یورو افغانی فروش ......... 76.10
1_پوند خرید ................... 87.00
1_پوند فروش ..................87.10
1_روبل فروش.......................1.0400
1 روبل خرید .....................1.0500
1_درهم خرید ................... 18.90
1_درهم فروش .................. 19.00
1_ریال خرید ..................... 18.45
1_ریال فروش .................... 18.50
1_ لیره ترکیه خرید ............. 2.300
1_ لیره ترکیه فروش ............ 2.400
فی هزارتومان خرید .................1.380
فی هزارتومان فروش ...............1.390
فی هزار کلدار هندی خرید ........ 820
فی هزار کلدار هندی فروش .......830
فی هزارکلدار خرید .................235.50
فی هزارکلدار فروش ................236.00
دالر به کلدار خرید ....................294.00
دالر به کلدار فروش ..................294.50
تومان به دالر خرید ...................50200
تومان به دالر فروش ..................50250

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد.

آیا می خواهید باز هم از وبسایت استفاده کنید؟ اگر بلی، دکمه زیر را فشار دهید!