فرصت ها و وظایف

عنوان: درخواست قیمت برای تهیه ۱۰۰۰ تن ذغال سنگ

DEM GROUP
مشخصات زمانی:
تاریخ آغاز: 2023-07-31 - - تاریخ ختم: 2023-08-10

 از شرکت  های استخراج معادن درخواست میشود تا قیمت های خویش را برای تامین ۱۰۰۰ تن ذغال سنگ رسانده شهر کابل ارائه نمایند 

علاقمندان قیمت های خود را به ایمیل ذیل بفرستند 

Darwishilink@gmail.com 

Darwishi@dem.af

و وتساپ ذیل 

0731330083