فرصت ها و وظایف

وظایف موجود

Network Engineer Team Lead
ارگان: AWCC
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-11-17
Internal Audit (Control) Officer
ارگان: ASLO
موقعیت: kabul
تاریخ ختم: 2023-11-20
Communication Intern
ارگان: World Vision International
موقعیت: Herat
تاریخ ختم: 2023-11-09
ویزیتور ساحوی
ارگان: DEM GROUP
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-26
پیک موتوری؛ موترسایکل سوار !
ارگان: تکسی آنلاین پرستو
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-20
Backup Midwife
ارگان: International Medical Corps
موقعیت: Paktika
تاریخ ختم: 2023-10-20
تیم لیدر
ارگان: Dem.af
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-15
پستچی
ارگان: Dem.af
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-10
مدیر کتابخانه و مامور کتابخانه
ارگان: پوهنتون غالب
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-17
آمر جواز دهی به تأسیسات غذایی (Re Announced)
ارگان: Afghanistan Food and Drug Authority (AFDA)
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-08
آمریت تدوین و ترویج ستندرها (Re Announced)
ارگان: Afghanistan Food and Drug Authority (AFDA)
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-13
Education and Development Manager
ارگان: Women and Youth Future Assist Organization
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-08
Communication Officer (NOB) Temporary Appointment, Kandahar Afghanistan(For Afghan Nationals Only)
ارگان: UNICEF
موقعیت: Kandahar
تاریخ ختم: 2023-10-12
ویزیتور
ارگان: Dem.af
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-10
Field Coordinator
ارگان: ORCDG
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-07
Senior Advisor Data Demand and Use
ارگان: (MSH) Management Sciences for Health
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-14
OBG & Gynecologist متخصص نسایی و ولادی (Re Announced) (Re Announced)
ارگان: CAF
موقعیت: Logar
تاریخ ختم: 2023-10-14
M&E Officer
ارگان: ORCDG
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-07
خدمات مشتریان
ارگان: سکتور شخصی
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-10
داکتر معالج چشم
ارگان: OPHCD
موقعیت: Badakhshan, Badghis, Farah, Faryab, Ghazni, Takhar, Zabul
تاریخ ختم: 2023-10-05